інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Т; Г. Шевченко малює селянське подвір'яПапір, сепія (18,5X27). [Вес на 1845].
На аркуші водяний знак:/У. Wha]tman\\ [18]44.
У списку Честахівського зазначено, що в особі художника Шевченко зобразив самого себе (ІЛ АН УРСР, відділ рукописів, інв. № 1540, ч. 190).
У наведеному запису подію, зображену на малюнку, помилково датовано вели-коднем 1844 р. (в цей час Шевченко був у Петербурзі). На Полтавщині Шевченко був у 1845 р. (див. прим, до № 113-126).
У списку Честахівського зареєстровано за № 76 під назвою "Сільський вид на Україні", в літературі відомий під назвами: "Жінка в намітці" ("Каталог музея украинских древностей В. В. Тарновского", т. II, Чернігів, 1900, стор. 173, № 165; Н. С у м ц о в, Из украинской старины. Рисунки и картины Т. Г. Шевченко, X., 1905, стор. 110); "Сцена коло хати, серед двору" (О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів - Москва, 1914, стор. 52, № 158).
Попередні місця збереження: збірки Козачковського, Коховського, С. Д. Бра-золь, ЧМТ - № 165, ЧІМ, ІТШ, ГКШ.
1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові

ДМШ, інв. № г-408.

Умовні позначення
.html