інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Портрет Йосипа Федоровича РудзинськогоПолотно, олія (45X35,5). [Кролевець]. [IV-V] 1845.
Зліва внизу червоною фарбою дата і підпис автора: 1845 Т. Шевченко.
1929 р. придбаний Всеукраїнським історичним музеєм у Києві від контори Держторгу під невірною назвою "Портрет лікаря Рудзинського".
Портретована особа - ротмістр Йосип Федорович Рудзинський, син кролевецького повітового лікаря Ф. П. Рудзинського. За участь у турецькій війні 1828- 1829 pp. був нагороджений медаллю та за кампанію 1830-1831 pp.- польським "знаком отличия за военное достоинство V степени", зображеними на грудях портре-тованого. З 1843 р. до 6. VI 1845 р. був у відставці і жив, очевидно, у свого батька в Кролевці. В цей час і міг бути намальований його портрет Шевченком, бо з 6.VI 1845 р. Й. Ф. Рудзинський вже працював у м. Орші окружним начальником державного майна (Г. А. Милорадович, Родословная книга Черниговского дворянства, т. І, ч. І і II, СПб., 1901, стор. 478; т. II, ч. III, стор. 285; ЦДІАЛ, ф. 1343, оп. 28, № 3132, арк. 57; № 3133, стор. 4-6).
Попередні місця збереження: ВІМШ, ГКШ.
1954 р. експоновано на виставці образотворчого мистецтва Української РСР, присвяченій 300-річчю возз'єднання України з Росією (Каталог, стор. 17).

КДМУМ, інв. № 862.

Умовні позначення
.html