інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Кам'яний хрест св. БорисаПапір, акварель (17,5X26,2). [Переяслав]. [VIII-IX 1845].
Зліва внизу рукою Шевченка позначено: 4. Справа вгорі чорнилом - № 90.
сей крестъ НІКа На рисунку аквареллю відтворено вибитий на хресті напис:
эдп намтЬстП> семъ убіенно святого страстотерпца христова Бориса великого князя россійськаго, Водрузи григорий Буто вичъ протопопъ переяславській Споспіьшество-валъ во ономъ селивана кириловича Вилого, головы стріьлецкого, лїьта отъ сотворе-нія міра Зроаогь Р. X. а ХЗД мая В дня '.
Справа на вільному полі майже затертий напис, зроблений рукою Шевченка, а по ньому вгорі чорнилом і тією ж рукою напис, що знаходиться на звороті хреста: а дгьлалъ крестъ сей Харько безпальчі[й] Мелъникъ с т[ова]рищемъ своимъ Мар-ты[номъ].
Опис хреста і текст на ньому див. також в історико-археологічних записах Шевченка (див. т. VI цього видання, стор. 4).
Датується часом перебування Шевченка на Полтавщині (див. прим, до № 113 - 126) та на підставі листа А. О. Козачковського до О. Бодянського від 20.ІХ 1845 p., де є відомості, що Шевченко під час перебування у Переяславі "змалював церквы Соборну Покрову и Михайла и крест у каплыци".
В літературі зустрічається під назвою "Хрест кам'яний на Альті" (О. Н о в и-ц ь к и й, Тарас Шевченко як маляр, Львів - Москва, 1914, стор. 17) та з невірним визначенням техніки - сепія ("Каталог музея украинских древностей В. В. Тар-новского", т. II, Чернігів, 1900, стор. 171, № 150).
За списком Честахівського - за № 82 під назвою "Крест в память Бориса".
Попередні місця збереження: збірки Козачковського, Коховського, Бразоль, ЧМТ - № 150, ЧІМ, ГКШ.
1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 18, № 4).
На звороті начерк "Жанрова сцена" (див. № 311).

ДМШ, інв. № г - 396.

Умовні позначення
.html