інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Портрет Єлизавети Василівни КейкуатовоїПолотно, олія (66,7X56,5). [Бігач]. [Кінець III-4.IV] 1847.
Зліва внизу олійною фарбою дата і підпис автора: 1847. Т. Шевченко.
Дата уточнюється часом перебування Шевченка в с. Бігач. Про своє перебування в с. Бігач, Чернігівського пов. (нині Березнянського р-ну, Чернігівської обл.), Шевченко згадував у листі до А. І. Лизогуба від 16.VII 1852 р. (див. т. VI цього видання, стор. 68; спогади В. Демича - "Русская старина", кн. V, 1891, стор. 430, а також рапорт чернігівського губернатора кн. М. А. Долгорукову - "Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах", К., 1950, стор. 103).
Єлизавета Василівна Кейкуатова, нар. 1813 p., походить з родини Лукашевичів (див. В. Л. Модзалевский, Малороссийский Родословник, т. Ill, K., 1908, стор. 209). Про неї також згадує В. Рєпніна в листі до Ш. Ейнара (див. "Русские пропилеи", т. II, М., 1916, стор. 211, 221).
В літературі портретована невірно визначається як Наталія Дмитрівна Кейкуатова. Вперше названа як Є. Кейкуатова у книзі С. Є. Раєвського "Життя і творчість художника Тараса Шевченка" (X., 1939, стор. 37). Попередні місця збереження: збірка Г. П. Шлейфера в Києві, ВІМШ, ГКШ.
1911 р. експонована на виставці художніх творів Т. Шевченка в Києві (Каталог, № 40); 1951 р.- на виставці образотворчого мистецтва Української РСР у Москві (Каталог, стор. 104).

ДМШ, інв. № ж - 93.

Умовні позначення
.html