інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Перерване побаченняПапір, акварель (23X18,5), [Пб.]. Д1839—1840]. Копія з однойменної акварелі К. П.
Брюллова, виконана Шевченком у двох примірниках.
Під малюнком, що зберігається в Державному російському музеї в Ленінграді, на паспарту напис чорнилом: Тарасъ Шевченко съ К. Брюллова. Нижче зліва олівцем: Подарокъ Шевченка В. Жуковскому. Справа напис олівцем: Coll. W. Jou-kowsky. Andre Sotnoff1. На звороті напис олівцем: Подарокъ Шевченки Жуковскому.
Можливо, це один з тих двох малюнків, що зазначені в списку оригінальних творів, які належали В. А. Жуковському (А. А. Ф о м и н, Поэт и Король, «Русский библиофил», кн. 7—8, СПб., 1912, стор. 173).
Під малюнком, що зберігається в ДМШ, на паспарту напис олівцем: Шевченко. Прерванное свидание. Нижче бронзованими буквами витиснено: CarolttS Bruloff, Copid".
Копії як з цієї, так і з іншої акварелі Брюллова, що зберігалися в приватних збірках, Шевченко міг виконати лише тоді, коли з оригіналів «Перерване побачення» (належав гр. Ферзен) та «Сон бабусі та внучки» (належав великій княгині Катерині Михайлівні) робилися копії для гравюр, вміщених в альманасі «Утренняя заря» на 1841 p. (цензурний дозвіл — жовтень 1840 p.). Це підтверджується й тим, що один з малюнків належав В. А. Жуковському, який уже на початку 1841 р. виїхав за кордон. В літературі зустрічається під назвами «Італійка біля фонтана» (В. Г [о р л е н-к о], Картины, рисунки и офорты Шевченко, «Киевская старина», К., 1888, июнь, стор. 82) і «Перервана зустріч» (М. Г. Б у р а ч е к, Великий народний художник, X., 1939, стор. 16).
М. Г. Бурачек помилково датує акварель 1840—1843 pp., а Г. Владимирський невірно реєструє цей малюнок як різні твори під назвами «Бахчисарайский фонтан», «Итальянки у колодца» («Образотворче мистецтво», К., 1939, № 2—З, стор. 17).
Попередні місця збереження примірника ДМШ: збірка К. Т. Солдатьонкова, Державний музей образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна в Москві, ГКШ.

В 1888 р. один з цих малюнків експонувався на виставці на користь вдів та сиріт архітекторів у Академії художеств в Петербурзі («Киевская старина», кн. VI, К., 1888, стор. 82). Репродукується за примірником ДМШ.

ДМШ, інв. № г —801.

Умовні позначення
.html