інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Форт Кара-БутакПапір, акварель (20,4 X 29,5). [21.V 1848-15.1 1850].
В повісті "Близнецы" Шевченко згадує про форт Кара-Бутак: "Мы остановились на речке Кара-Бутаке, вблизи воздвигавшегося в то время форта. Здесь у нас была дневка" (див. т. IV, стор. 90).
О. І. Бутаков в листі до О. С. Меншикова від 28.VI 1848 р. писав з цього приводу: "Наш отряд выступил в степь 11 мая, а 21 прибыл на Кара-Бутак, где уже были выведены стены нового форта... мы тут дневали" (ЦДАВМФ, ф. 19, спр. 32, арк. 12).
За даними О. І. Макшеєва, форт Кара-Бутак закладений 21 травня 1848р., а закінчений до жовтня 1848 р.: "В Кара-Бутаке мы отдыхали целые сутки. Форт был уже окончен; он был построен на крутом, скалистом берегу речки того же имени, в виде редута..." (А. М а к ш е е в, Путешествия по киргизским степям и Туркестанскому краю, СПб., 1896, стор. 31). "В одном углу вала поставлено орудие, а в другом устроена сторожевая башня. Внутри форта сделаны казармы из привозного с линии леса" (там же, стор. 76). "Издали форт походил на рыцарский замок" (там же, стор. 78-79).
1 Тут і далі посилання на твори Т. Г. Шевченка даються за виданням: Тарас Шевченко, Повне зібрання творів в десяти томах, Вид-во АН УРСР.
Крайні дати виконання рисунка встановлюються часом перебування експедиції в Кара-Бутаці та закінченням звіту О. І. Бутакова по експедиції-15.1 1850р., як про це свідчить рапорт О. І. Бутакова командиру Оренбурзького лінійного батальйону № 2 (ІЛ, ф. 1, № 406, арк. 77).
Етюд олівцем до цієї акварелі див. № 142.
Зображення цього ж форту з іншого боку див. № 4.
Копія з даної акварелі (можливо, рукою О. М. Бутакової) знаходиться в альбомі Обручевих (ДМШ, інв. № г-788).
Повторення окремих деталей цієї акварелі див. у альбомі Р. М. Чернишова (ДІМ, інв. № 63113, портф. № 19, арк. 83).
Попередні місця збереження: власність Обручевих, РМ, ГКШ, ЦМШ.
1939 р. експонувався на ЮШ (Каталог, стор. 49, № 256); 1951 р.- на виставці образотворчого мистецтва Української РСР в Москві (Каталог, стор. 105).

ДМШ, інв. № г-873.

Умовні позначення
.html