інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник




Т. Г. Шевченко малює товариша



Папір, сепія (18,1 X 27,1). [Раїм]. [19.VI- 25.VII 1848].
На звороті зліва вгорі чорнилом напис: Шевченко съ карандашомъ в рукть. Передъ нимъ натурщикъ.
Очевидно, цей малюнок разом з малюнком "Шевченко серед товаришів" 1851 р. (див. т. IX) бачив у Шевченка в 1852 р. художник М. Ф. Савичев, оскільки у своїх спогадах він змішав деталі двох малюнків в один (див. газ. "Казачий вестник", 1884, № 53-54), що й послужило деяким дослідникам підставою віднести даний малюнок до Кара-тауської експедиції.
Датується часом перебування Шевченка в Раїмі в червні-липні 1848 р. на тій підставі, що прийоми письма, зображення інтер'єра юрти, ліжка, гітари, килима тут такі ж, як і на малюнку "Портрет невідомого з гітарою" (див. № 13) з власноручним написом Шевченка: Раимъ; освітлення яскраве, сонячне, зверху; натура оголена; Шевченко одягнений в літню солдатську форму.
В літературі зустрічається під назвами: "Автопортрет. Шевченко малює в похідній палатці" (О. Новицький, Т. Шевченко, К., 1930, табл. III. Тут невірно визначена техніка - акварель); "В джуламійці" (О. П. Новицький, Малярські твори Тараса Шевченка, [К., 1936], стор. 103, № 679); "За малюванням в палатці експедиції" (С. Раєвський, До питання атрибуції і датування деяких сепій Т. Г. Шевченка, "Образотворче мистецтво", К., 1941, № 4, стор. ЗО); "За рисувaням" (Т. Г. Шевченко, Автопортрети, К., 1939, № VI); "Шевченко малює в юрті" (В. Г., Картины, рисунки и офорты Шевченка, "Киевская старина", К., 1888, т. XXI, стор. 82-83); "Шевченко на етюді" ("Каталог предметов малорусской старины и редкостей. Коллекция В. В. Тарновского", К., 1893, стор. 30, № 9); "Шевченко рисует с натуры" (М ариетт а Шагинян, Т.Г.Шевченко, М., 1941, стор. 48-49); "Шевченко з киргизом" ("Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка, експонованої в Галереї", Х., 1934, стор. 28). Гравюра на дереві з цього малюнка під назвою "Шевченко на етюді" опублікована в журн. "Пчела" (1876, т. II, стор. 4, № 16).
Попередні місця збереження: власність Є. М. Тевяшова, В. М. Лазаревського, Є. Є. Рейтерна, РМ, ІТШ, ГКШ, ЦМШ.
1939 р. експонувався на ЮШ (Каталог, стор. 44, № 223).

ДМШ, інв. № г-845.

Умовні позначення
.html