інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Шатро експедиції на острові Барса-КельмесПапір, акварель (13,3X22,9). [7-13. VI11] 1848.
Назву і дату визначено на підставі подібності краєвиду, зображеного на даному малюнку і на рисунку з авторською назвою "Барса-Кильмес" (див. № 154), а також відповідно до записів Бутакова в щоденнику від 6. VI11 1848 p., що стосуються цього острова: "...6-го числа, пошел к острову Барса-Кильмесу и ночью стал на якорь в виду его" та від 8.VIII 1848 р.: "Налился водою из колодцев, оставил прап. Акишева с 1 унтер-офицером и 6 матросами для съемки острова, дав им тент для палатки, нужное количество оружия и патронов и провизии на неделю" ("Дневные записки плавания А. И. Бутакова по Аральскому морю в 1848- 1849 гг.", Ташкент, 1953, стор. 16).
Про це ж пише і Макшеєв: "8-го числа я и Акишев с 8 матросами, взяв с собою провианта на неделю, высадились для осмотра острова и производства на нем полуинструментальной съемки, в масштабах 2-х верст в дюйме, и устроили свое временное жилье из парусины. Между тем шхуна, налившись водою из кудуков, под утро следующего дня снялась с якоря и, пользуясь попутным ветром, направилась снова к полуострову Куланды..." (А. М а к ш е е в, Путешествия по киргизским степям и Туркестанскому краю, СПб., 1896, стор. 62).
Перебування на острові за щоденником Бутакова визначається 7-13.VIII 1848 р. На підставі цих свідчень і датовано малюнок. Можливо, що малюнок виконано вранці 9.VIIІ 1848 p., оскільки на ньому зображено відпливаючу шхуну. Рисунок цього ж острова див. також № 154.
Начерк подібних наметів див. № 169.
В літературі зустрічається під назвами: "Намет з людьми на березі Аральського моря" (І. Плещинський, Малюнки і акварелі, "Образотворче мистецтво", К., 1939, № 2-З, стор. 58; "Каталог музея украинских древностей В. В. Тар-новского", Чернигов, 1900, т. II, стор. 177, № 210); "Шатро експедиції на березі Аральського моря" (О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, стор. 57, № 252); "Берег Аральського моря" (Г. Д. Владимирский и А. Н. Савинов, Т. Г. Шевченко - художник, М.-Л., 1939, стор. 38).
Попередні місця збереження: ЧМТ -№ 210, ЧІМ, ГКШ.
1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 20, № 44, де неправильно визначено техніку - сепія).

ДМШ, інв. № г-448.

Умовні позначення
.html