інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Мис Бай-ГубекПапір, акварель (13,8X22,7). [Бай-Губек]. [20.VIII 1848].
Під малюнком на альбомному аркуші чорнилом (можливо, рукою О. М. Бута-кової) напис: Устъ-Уртъ яаливъ Аральского моря-(раб. Шевченко). На звороті альбомного аркуша зліва олівцем рукою С. Глазенапа напис і підпис: Иэъ альбома А. И. Бутакова, С. Глазенапъ.
Назва та дата малюнка встановлені зіставленням з попереднім малюнком (див. № 23).
В літературі зустрічається під назвами "3&лив Усть-Урт" (О. Н о в и ц ь-к и й, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, стор. 60, № 310) та "Усть-Урт, затока Аральського моря" (І. Плещинський, Малюнки і акварелі, "Образотворче мистецтво", К., 1939, № 2-3, стор. 58).
Попередні місця збереження: власність Бутакових, Глазенапів, КММ, ВІМШ, ГКШ.

ДМШ, інв. № г-739.

Умовні позначення
.html