інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Гористий берег острова НіколаяПапір, акварель (15,6X29,1). [12-21.IX 1848; 22-30.VIII 1849].
На альбомному аркуші, під наклеєним на нього малюнком, чорнилом (можливо, рукою О. М. Бутакової) напис: Гористый берегъ острова Николая,- открытого А. И. Бутаковымъ (работы Шевченко).
На звороті альбомного аркуша по лівому краю олівцем рукою С. Глазенапа напис і підпис: Изъ альбома А. И. Бутакова С. Глазенапъ.
В своему щоденнику О. І. Бутаков пише: "Восточная и северо-восточная части острова возвышены и состоят из глинистой почвы" ("Дневные записки плавания А. И. Бутакова по Аральскому морю в 1848-1849 гг.", Ташкент, 1953, стор. 29).
В літературі зустрічається під назвою "Високий берег острова Миколи" (О. Н о в и ц ь к и й, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, стор. 60, № 312).
Мотиви датування малюнка див. у примітці до № 26-31.
З цього малюнка є офорт роботи О. М. Бутакової (див. Д. А. Р о в и н с к и й, Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв., СПб., 1895, стор. 90).
Начерк до цього малюнка див. № 165.
Інші малюнки та рисунки о. Ніколая див.№ 27-31 та № 165-172.
Попередні місця збереження: власність Бутакових, Глазенапів, КММ, ВІМШ, ГКШ. ДМШ, інв. № г-746.

Умовні позначення
.html