інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Т. Г. Шевченко серед учасників експедиції на березі Аральського моряПапір, акварель (13,7x22,9). [12-21.1X1848; 22-ЗО.VIIІ 1849].
Постать Шевченка (праворуч на повний зріст) подібна до зображеної на малюнку "Пожежа в степу" в альбомі Р. М. Чернишова (ДІМ, інв. № 63113, портф. № 19, арк. 92). Зображена місцевість нагадує о. Ніколая.
Запис у щоденнику Бутакова від [13].IX 1848р., очевидно, відноситься до часу виконання цього малюнка: "Рано утром высадил на берег прапорщика Акишева с 5 матросами..." ("Дневные записки плавания А. Й. Бутакова по Аральскому морю в 1848- 1849 гг.", Ташкент, 1953, стор. 28).
Мотиви датування див. у примітці до № 26-31.
Начерк з постаттю топографа та подібним краєвидом див. № 172.
В літературі зустрічається під назвами: "На березі Аральського моря" ("Каталог музея украинских древностей В. В. Тарковского", Чернигов, 1900, т. II, стор. 177, № 209); "Топографические работы на берегу Аральского моря с участием Шевченко" ("Великий поет-революціонер", "Літературно-науковий збірник Одеського державного університету, присвячений 125-річчю з дня народження Т. Г. Шевченка", Одеса, 1939, стор. 249); "Берег Аральського моря" (О. Нови-ц ь к и й, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, табл. 45, № І).
Малюнки та рисунки о. Ніколая див. № 26-29, 31, 165-172.
Попередні місця збереження: власність В. М. Лазаревського, ЧМТ - № 209, ЧІМ, ГКШ.
1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 19, № 42).

ДМШ, інв. № г-447.

Умовні позначення
.html