інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Укріплення Кос-Арал взимкуПапір, сепія (15,9X30,2). [Кос-Арал]. [6.Х 1848-2.IV 1849].
На передньому плані, очевидно, та джуламійка, в якій Шевченко провів зиму на Кос-Аралі. Біля неї - собака, зображення якої див. також № 33, 62.
Початкова дата визначена часом прибуття експедиції на Кос-Арал, кінцева - за доповідною запискою Бутакова В. П. Обручеву про те, що навесні 1849 р. ріки скресли 2 квітня: "Зимою [Сыр-Дарья] покрывается льдом, достаточно толстым для перевозки значительных тяжестей. В зиму 1848-49 г. лед простоял с 27 ноября до 2 апреля, а речные заливы и озерки замерзли еще 22 октября" (ДПБ, відділ рукописів, ф. I, 1186).
На цей же сюжет див. № 36.
У літературі зустрічається під назвами: "Оселя на березі моря" (О. Н о в и-ц ь к и й, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, стор. 57, № 255); "Селитьба над берегом моря" (Л. Карачевська, Виставка Т. Шевченка, Чернігів, 1930, ч. 2, стор. 19, № 35); "Поселение над берегом моря; у берега-шхуны" ("Каталог музея украинских древностей В. В. Тарковского", Чернигов, 1900, т. II, стор. 178, № 214).
Попередні місця збереження: ЧМТ - № 214, ЧІМ, ГКШ.
1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 19, № 35).
На звороті легкий начерк цього ж малюнка олівцем (не репродукується). ДМШ, інв. № г-452.

Умовні позначення
.html