інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
АвтопортретПапір, сепія (24,3X18,1). Оренбург. [Н. п.] 29.Х1 1849.
Зліва внизу рукою Ф. М. Лазаревського чорнилом напис: 29 ноября 1849. Оренбург.
Ф. М. Лазаревський у своїх спогадах пише: "Раз приходит ко мне Тарас и предлагает свой портрет:-Возьми ты у меня, Христа ради, оцей портрет, хоти-лось бы, щоб він зостався у добрих руках... Портрет, по желанию поляков, долженствовал изобразить Шевченка сидящим в каземате Орской крепости за решеткой; но такой обстановки на рисунке не оказалось" ("Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Шевченке", "Киевская старина", 1899, кн. II, стор. 159).
Можливо, ці спогади стосуються саме даного автопортрета.
М. К. Чалий у примітці до цих спогадів зазначає:
"Портрет этот, нарисованный тушью ', был подарен мне покойным Ф. М.2 для приложения ко 2-му [несостоявшемуся] изданию моей книги ["Жизнь и произведения Т. Шевченко"], но потом им отобран у меня и теперь неизвестно, где находится; а я не успел даже копии снять" (там же, стор 159).
З цього автопортрета зроблена копія сепією невідомим художником на ватманському папері з водяним знаком "Whattman 1850" (ДІМ, №ДК, Я. 19, п. №6, № 50).
Попередні місця збереження: власність Ф. М. Лазаревського, О. Ф. Янжул, ВІМШ, ЦМШ.

ДМШ, інв. № г-837.

Умовні позначення
.html