інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
АвтопортретПапір, сепія (15,6X12,9). [Оренбург]. [XI 1849-IV 1850].
На звороті паспарту на паперовій наклейці чорнилом напис: 1850 r. w Oren-burgu wlasnorgczny portret Tarasa Szewczenki ofiarowany Arkadiuszowi Wggrzy-nowskiemu .
Нижче олівцем напис: Portret ten Szewczenki przez niego [same} .go malo-wany otrzymalem od mego wuja Ark[adiusza] Wegrzynowskiego w Odessie w 1890 roku нерозбірливий підпис і далі: NВ. A. Wegrzynowski byl towarzyszem wygnania T. Szewczenki w Orenburgskich rotach w 1850 r.
Датується часом перебування Т. Шевченка в Оренбурзі після закінчення Аральської експедиції.
У О. Кониського репродукується як автопортрет, виконаний 1848 р. в експедиції Бутакова. (А. Я. Конисский, Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, Одесса, 1898, стор. 308).
Подібні автопортрети Шевченка див. № 191 та 192.
Як видно з напису, що на звороті автопортрета, А. Венгржиновський передав портрет своєму племіннику (прізвище його не встановлене).
Попередні місця збереження: власність А. Венгржиновського, Музей Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у Львові.

ЛДМУМ, інв. № 35064.

Умовні позначення
.html