інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
ТріоПапір, сепія (18,3X25,4). [VI-VIII 1851].
На звороті олівцем рукою Бр. Залеського напис: Киргизька мелетъ хлебъ на ручномъ жернове а мужъ тренькаетъ на нехитромъ инструменти BZ.
Назву сепії встановлено на підставі листа Бр. Залеського до А. Венгржинов-ського від 21.ІІ 1854 р., де він дає опис цього малюнка: "Тріо музичне в степу, що складається з киргиза, що грає на балалайці, жінки, що меле на жорнах, і корови, що ричить" ("Питання шевченкознавства", в. 1, К., 1958, стор. 122). Малюнок датовано на підставі листа Бр. Залеського до Шевченка від 2.VI 1859 p., з якого видно, що Бр. Залеський в 1851 р. (під час експедиції в Кара-Тау) зробив копію з малюнка Шевченка "Тріо": "Трио твое, друже мой, не знаю, где находится, может быть ты с ним встретишься теперь на родине. Но у меня есть копия, но лишь та, которую я делал в Кара-Тау, я ее сохранил на память о тебе, друже мой; она, натурально, не заменит оригинала, но ты ее теперь исправишь" ("Из переписки Т. Г. Шевченка с разными лицами", "Киевская старина", 1897, кн. III, стор. 474).
Малюнок міг бути виконаний лише в час тривалої зупинки експедиції, коли Шевченко одержав можливість ближче познайомитись з місцевим населенням, тобто не раніше прибуття в долину Апазир (див. прим, до № 1-17).
В літературі малюнок відомий під назвами: "Внутренность кибитки киргизов" (В. Г[о р л е н к о], Картины, рисунки и офорты Шевченко, "Киевская старина", К., 1888, кн. VI, стор. 82), "Молодий киргиз у кибитці грає на домрі" ("Малюнки Т. Шевченка", вип. 1, СПб., 1911, табл. 10), "Киргиз грає на домрі" (О. Н о в и-ц ь к и й, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, табл. 63), "Киргизька родина" (Л. Ревуцький, Шевченко і народна пісня, X., 1930, між стор. 33-34), "Киргизька родина в юрті" ("Т. Г. Шевченко. До 125-річчя з дня народження. Матеріали для проведення ювілею в бібліотеках", К.-X., 1930, стор. 38). М. Г. Бурачек ("Великий народний художник", X., 1939) та інші дослідники помилково ототожнювали цей малюнок з малюнком "Казахський бакса" 1849 р. (див. т. VIII, № 204).
Начерки до малюнка "Тріо" (голова корови, теля) див. № 108.
За останніми відомостями, оригінал малюнка "Тріо" знаходився в збірці Ю. Тарновського в с. Сухій біля м. Живця (Польща), а нині - у Варшавському національному музеї.
Попередні місця збереження: власність В. М. Лазаревського, Д. С. Лазаревського, збірка Є. Є. Рейтерна, РМ, ІТШ, ГКШ.

ДМШ, інв. № г-298.

Умовні позначення
.html