інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Акмнш-ТауПапір, акварель (16,8X29,3). [VII-8.VIII 1851].
Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: 25. акъ мышъ Тау.
Напис на лицьовій стороні малюнка зроблено під час Кара-тауської експедиції, так само як і на інших нумерованих автором малюнках цього часу (див. прим. № 1-17, 71-124 та № 3, 10, 71-106).
Авторський номер на звороті означає порядковий номер в серії малюнків, надісланих Шевченком Бр.
Залеському для "Віленського альбома" (див. прим, до № 58).
Датується часом перебування в районі Північного Ак-Тау (див. прим, до № 1-17).
Інші зображення гори Акмиш-Тау див. № 11 та 89.
Зображення близьких за характером гір див. № 83, 86, 90, 93 та на акварелі "Чиркала-Тау" (№ 8), виконаних під час Кара-тауської експедиції, а також в офорті Бр. Залеського "Гірське пасмо Ак-Тау" (а\ьбом "La vie des steppes Kirghizes", Paris, 1865, між стор. 62-63).
Попередні місця збереження: ЧМТ - № 263, ЧІМ, ГКШ.

ДМШ, інв. № г-500.

Умовні позначення
.html