інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
БайгушіПапір, сепія (28,8X22). [Новопетровське укріплення] [Н. п. осені 1853 p.]. Справа внизу червоною фарбою монограма автора: III.
Байгуші - в минулому найбідніші казахські діти, яким дозволялося жебрачити.
Очевидно, саме про цей малюнок Шевченко пише в листі до Бр. Залеського восени 1853 р.: "С последней почтой послал тебе Байгушей; приюти их, если можешь, где-нибудь, а перед тем, как пустишь ты их в чужие люди, сделай мне, если это не трудно, фотографические копии в величину обыкновенного конверта; мне хотелось бы подарить их А[гате Усковой], ей они очень нравятся" (т. VI, стор. 78).
Подібний за сюжетом малюнок див. № 45.
В літературі зустрічається під назвами: "Автопортрет с детьми-киргизами" (А. М. Скворцов, Жизнь художника Тараса Шевченко, М., 1929, репр. між стор. 60-61), "Киргизькі діти-жебраки" ("Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка, експонованої в Галереї", X., 1934, стор. 29). Попередні місця збереження: власність родини А. О. Козачковського, Н. М. Ні-колаєвської, С. К. Глеваського, ВІМШ, ГКШ.
Державний музей образотворчого мистецтва в Харкові, інв. № г-1250.

Умовні позначення
.html