інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Байгуші під вікном ("Державний кулак")Папір, сепія. [Новопетровське укріплення]. [10.VI 1855-21.IV 1856].
Байгуші - найбідніші казахські діти-жебраки - зображені під вікном офіцерського флігеля в Новопетровському укріпленні.
Опис та репродукція подаються за фотографією, що зберігається в ДМШ (інв. № ф-1), виконаною краківською фірмою А. Шуберта.
На паспарту під фото чорнилом напис: "Государственный кулак". Картина рис. Т. Шевченком в Оренбурзі, віднайдена і репродукована заходом Товариства "Академічна громада" у Кракові.
Згадку про Оренбург в написі під фото, як про місце створення малюнка, слід вважати помилковою або розглядати її як узагальнену назву місця заслання Шевченка, де він зустрічався з засланцями-поляками. Датування малюнка 1848 p. (C. Є. Раєвський, Життя і творчість художника Тараса Шевченка, X., 1939, табл. 45), 1853 р. (О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, стор. 69, № 477) та 1854-1857 pp. (Є. П. К и р и л ю к, Тарас Григорович Шевченко, К., 1951, репр. між стор. 64- 65) заперечується наявністю легкого начерку одного з байгушів на одному з аркушів рукопису повісті "Близнецы" (не репродукується з технічних причин; ІЛ, відділ рукописів, ф. 1, № 90, арк. 452-461). Час написання повісті визначається між 10.VI 1855 і 20.VII 1856 Р. (див. т. IV, стор. 435-437).
Бр. Залеський в листі до Шевченка з Оренбурга від 8.VI 1856 р. пише про те, що він надсилає три фотографії: "Сигизмунда и 2 экземпляра киргизских мальчиков" ("Киевская старина", 1897, кн. III, стор. 460). Начерк одного з байгушів у рукопису повісті "Близнецы" (1855-1856 pp.) дає підставу припускати, що в листі Бр. Залеського мова йде саме про це зображення киргизьких хлопчиків, що жебрачать під вікном. Надіслані фотографії були відповіддю на прохання Шевченка, висловлене 21.IV 1856 р.: "...посылаю тебе два куска шерстяной материи; любой из них выбери себе на память обо мне, а другой продай и пришли фотографии" (т. VI, стор. 106) і повторене у листі від 20.V 1856 р. (там же, стор. 114).
Отже, малюнок "Байгуші під вікном", очевидно, був надісланий Шевченком в Оренбург Бр. Залеському 21.IV 1856 р. Цей день слід вважати кінцевою датою виконання малюнка, початкова дата визначається початком роботи над повістю "Близнецы" - 10.VI 1855 p.
В літературі зустрічається під назвами: "Киргизские дети" ("Каталог предметов малорусской старины и редкостей коллекции В. В. Тарновского", вып. I, К., 1893, стор. 31, XVI, 16), "Байгуші" (С. Є. Раєвський, Життя і творчість художника Тараса Шевченка, X., 1939, стор. 71 і табл. 45), "Державний кулак" (Тарас Шевченко, Повна збірка творів в трьох томах. Том II, Повісті, К., Держ-літвидав, 1949, репр. між стор. 208-209).
Попередні місця збереження: власність доктора К. (у Кракові).
Сучасне місцезбереження оригіналу не встановлено. Інше зображення байгушів див. № 32.

Умовні позначення
.html