інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Т. Г. Шевченко і казахський хлопчик, що грається з кішкоюБрістоль-ський папір, сепія (25,3 X 19,7). [Новопетровське укріплення]. [Літо 1856- IV 1857].
Справа внизу сепією рукою Шевченка позначено: Т.
В кінці квітня - на початку травня 1857 р. малюнок було надіслано через Бр. Залеського і С.
Сераковського з дарчим написом А. І. Толстій. Тому напис "Т" можна вважати залишком дарчого напису.
За характером пейзажу на другому плані початкова дата виконання малюнка визначається літом 1856 p., після одержання Шевченком в кінці квітня першого листа від А. І. Толстої, яка обіцяє вжити заходів для його визволення (див. М. К. Ч а-л ы й, Жизнь и произведения Тараса Шевченко, К., 1882, стор. 88-89).
У встановленні кінцевої дати прийнято до уваги, що 8.V 1857 р. Шевченко пише Бр. Залеському про малюнок для А. І. Толстої, як про надісланий раніше: "Вместе с семенами послано тебе и мое рукоделье, три штуки. Две для твоего собственного употребления, т. е. для продажи по твоему усмотрению, а третья с надписью для графини Т[олстой], которую и прошу тебя немедля переслать..." (т. VI, стор. 135-136).
В листах до Бр. Залеського від 10.VIII та М. М. Лазаревського від 19.Х 1857 p. Шевченко також згадує про цей малюнок, називаючи його "Киргизям" (там же, стор. 144 і 147). У відповідь на останнього листа Лазаревський писав: "Графиня показывала мне твоего Киргиза с твоим поличьем и хвастала, что показывала многим и все хвалят" ("Киевская старина", 1901, кн. II, стор. 291).
В "Каталоге музея украинских древностей В. В. Тарновского" (т. II, Чернигов, 1900, стор. 184, № 307) малюнок датувався часом перебування Шевченка в Ново-петровському укріпленні - 1850-1857 pp. Пізніші джерела звужують час виконання малюнка до 1853-1857 pp. (C. Є. Раєвський, Життя і творчість художника Тараса Шевченка, X., 1939, репр. табл. 57; на стор. 71 цієї ж книги малюнок помилково віднесено до часу Аральської експедиції).
Попередні місця збереження: власність А. І. Толстої, ЧМТ - № 307, ЧІМ, ГКШ, ЦМШ.
1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 20, № 56), 1939 p.-на ЮШ (Каталог, № 220), 1951 p.-на виставці образотворчого мистецтва Української РСР в Москві (Каталог, стор. 105).

ДМШ, інв. № г-833.

Умовні позначення
.html