інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Новопетровське укріплення з моряПапір, акварель (12,3X30,6). [Ново-петровське укріплення].
[1856-13.V 1857].
На звороті зліва внизу чорнилом напис рукою автора: 1. Новопетровское укрепление съ моря.
Малюнок виконано з боку гавані. На піщаній косі біля входу в бухту - маяк. На третьому плані - два маяки та укріплення.
Нумерація та авторська назва на звороті акварелі свідчать про те, що це один із 17 малюнків, надісланих Шевченком Бр. Залеському для "Віленського альбома" (див. № З, 7, 9, 12, 59-60).
В листі від 2.111 1857 р. Залеський запропонував Шевченкові передати його малюнки Я. К. Вільчинському, видавцеві "Віленського альбома", для літографування. Цього листа Шевченко одержав 10 травня і зразу ж відповів: "...для вилен-ского альбома пришлю несколько штук из нашего каратауского вояжа и из здешних окрестностей, а что пришлю, о том напишу". Очевидно, протягом кількох днів Шевченко встиг закінчити частину малюнків, а частину (а саме кара-тауські пейзажі) використав готових, тому що 13 травня він дописує до цього ж листа: "Посылаю тебе 17 штук для в[иленского] а[льбома]. Выбери из них, которые тебе покажутся лучшими и пригоднейшими к делу, и сам назначь им цену, какую найдешь приличною. Поторгуйся, мне теперь более, нежели когда, деньги необходимы... Если бы заплатили по 15 рублей, я был бы более нежели доволен...
Форму и величину 17 штукам можно дать одну, это не повредит эффекту:- такую, например, как 17 № К о ч а к" (див. т. VI, стор. 137).
Оскільки видавець альбома виїхав в цей час за кордон, Бр. Залеський не зміг запропонувати йому малюнки Шевченка і, не бажаючи продавати поодинці, надіслав їх для продажу С. Сераковському.
В грудні 1857 р. акварелі були куплені за 250 крб. В. В. Тарновським (засновником музею), Г. П.
Ґалаґаном і С. О. Ґалаґан (гроші за них Шевченко одержав З січня 1858 р.) '.
Із збірки Тарновського до Державного музею Т. Г. Шевченка надійшло 7 акварелей з авторськими назвами на звороті і нумерацією їх, зробленими Шевченком одночасно,- це краєвиди Новопетровського укріплення та місцевостей, зарисовки яких виконав Шевченко під час Кара-тауської експедиції,- що дає підставу від- нести їх до числа надісланих Бр. Залеському для "Віленського альбома". В каталог музею В. В.
Тарновського ці сім акварелей внесет послідовно, відповідно до авторської нумерації, що дало підставу до цієї ж серії віднести малюнок "Новопетровське укріплення з Хівінського шляху", хоча на ньому авторський номер відсутній (див. № 59 та коментар до нього). Місцезнаходження останніх 10 малюнків не встановлено. Даний малюнок є першим в цій серії, що має на звороті авторську назву і нумерацію. В літературі невірно зазначалося про наявність літери "Ш" на звороті, насправді ж це цифра "І", що частково просвічувала крізь паперову наклейку.
В літературі зустрічається під назвами: "Новопетровський форт з боку моря" (О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, стор. 64, № 380), "Новопетровська фортеця... Вигляд з моря" (Л. Карачевська, Виставка Т. Шевченка, Чернігів, 1930, стор. 19, № 36), "Новопетровська кріпость з моря" (М. Г. Б у р а ч е к, Великий народний художник, X., 1939, табл. XLIII), "Новопетровський форт з моря" (Т. Г. Шевченко. До 125-річчя з дня народження. Матеріали для проведення ювілею в бібліотеках, К.-X., 1939, стор. 38).
Попередні місця збереження: ЧМТ - № 258, ЧІМ, ІТШ, ГКШ.
1929 р. малюнок експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 19, № 36), 1939 p.-на ЮШ (Каталог, № 229), 1951 p.-на виставці образотворчого мистецтва Української РСР в Москві (Каталог, стор. 105).

ДМШ, інв. № г-496.

Умовні позначення
.html