інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
КазармаПапір, сепія. [Новопетровське укріплення]. [1856 - VII 1857].
Внутрішній вигляд казарми відповідає описові казарми Новопетровського укріплення, зробленому М. Ф. Савичевим: "Казарма как казарма,- длинное здание с низкими нарами по обеим сторонам, с маленькими, но частыми окнами почти под самым потолком, пол был земляной..." (газ. "Казачий вестник", Новочеркасск, 1884, № 53-54).
Інтер'єр цього малюнка використаний для інтер'єра сепії "Кара колодкою" (див. № 67); це дає підставу твердити, що виконання обох малюнків було одночасним.
Малюнок "Казарма" був подарований Шевченком після повернення з заслання Н. Б. Сухановій, про що згадує її син Б. Г. Суханов-Подколзін: "В самом начале их знакомства чем-то растроганный Шевченко подарил моей матушке рисунок, сделанный тушью и изображающий его самого в казарме, ночью, во время солдатской попойки, угощающим кренделем маленького киргизенка" ("Киевская старина", 1885, кн. II, стор. 238). Місцезнаходження оригіналу не встановлено. Фотографія з цього малюнка, що належала Шевченкові і значиться у списку Честахівського за № 27, була передана музею Тарновського (див. Каталог, № 510), але також не збереглася.
Єдиним джерелом є фотогравюра, видана Р. Паулюсоном у Відні 1895 р. заходом власника малюнка Б. Г. Суханова-Подколзіна. В літературі зустрічається під назвами: "Рисунок казармы" (А. Я. Конисский, Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, Одесса, 1898, стор. 277), "Казарма в Орську" (О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, стор. 38), "Т. Г. Шевченко в казармі Орської кріпості" (М. Г. Б у р а ч е к, Великий народний художник, X., 1939, табл. XXXVII).
О. П. Новицький, М. Г. Бурачек та ін. помилково датують малюнок 1847 роком.
Репродукується за фотогравюрою Р. Паулюсона, один примірник якої зберігається в ДМШ (інв. № г-915).

Умовні позначення
.html