інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Портрет Тихона Зиновійовича ЄпіфановаТонований папір, італійський та білий олівець (28,7X21,1). [2.ІХ 1857].
Справа внизу олівцем напис: Т. Шевченко 57.
Даний портрет є одним з чотирьох портретів, які були виконані Шевченком на пароплаві під час подорожі з Астрахані до Нижнього Новгорода 1857 р. і зберігалися у О. О. Сапожникова (див. примітку до № 3).
В щоденнику Т. Г. Шевченка від 2 вересня 1857 р. є запис: "А. А. сошел на берег и в скором времени возвратился на пароход с своим главным управляющим Тихоном Зиновьевичем Эпифановым. Белый с черными бровями, свежий, удивительно красивый старик, с прекрасными манерами, и тени не напоминающими русского купца. Он мне живо напомнил своей изящной наружностию моего дядю Шевченка - Грыня" (див. т. V, стор. 84).
Цей запис, а також спільність прийомів виконання даного портрета з портретами К. Н. Козаченко (див. № 3), М. П. Кемеровського (№ 11) і Є. О. Пан-ченка (№ 12) є підставою для визначення портретованої особи та часу виконання портрета.
Як портрет Єпіфанова вперше опубліковано М. І. Мацапурою ("Неопубліко-вані малюнки Т. Г. Шевченка", газ. "Радянське мистецтво" від 17.III 1949 p., № 11.
Попередні місця збереження: власність родини О. О. Сапожникова, Г. Я. Куузі-ка, ГКШ.

ДМШ, інв. № г -816.

Умовні позначення
.html