інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Архангельський собор у Нижньому НовгородіТонований папір, сепія, білило (16,6 X 31,2). [Нижній Новгород]. [11-12.Х 1857].
Малюнок наклеєний Шевченком на аркуш більш твердого паперу.
Зліва внизу олівцем рукою Шевченка напис: NN. Архангельській Соборъ.
На звороті аркуша, на якому наклеєно малюнок, внизу чорнилом рукою Шевченка напис: NN. Архангельскій Соборъ построенный въ XIV столетіи, зліва вгорі іншою рукою олівцем: Писано в Нижнемъ. 11 октября 1857. Въ Дневники [12 окт.] сказано, что этот собор построен в 1227 году в княженіе Юрія Всеволодовича; внизу тією ж рукою над автографом Шевченка: подпись Шевченка.
Датовано на підставі запису Шевченка в щоденнику від 12 жовтня 1857 p.: "Окончил вчера начатый рисунок Архангельского собора. Оригинальное, красивое и самое древнее, прекрасно сохранившееся здание в Нижнем Новгороде. Собор этот построен во время великого князя нижегородского Юрия Всеволодовича в 1227 году" (див. т. V, стор. 111).
Попередні місця збереження: власність В. М. Лазаревського, ЧМТ - № 371, ЧІМ, ГКШ.
1929 р. експонувався на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 20, № 73).

ДМШ, інв. № г -602.

Умовні позначення
.html