інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Портрет Костянтина Антоновича ШрейдерсаТонований папір, італійський та білий олівець (34,6 X 28,3). [Нижній Новгород]. [10.1] 1858.
Під портретом білим олівцем авторська дата та підпис: 1858. Т. Шевченко.
На звороті внизу тушшю напис: "Константинъ Антоновичъ Шрейдерсъ + З февраля 1894 г. въ Н.- Новгороде". В літературі помилково датується листопадом 1857 р. (О. Кониський, Т. Шевченко в дорозі з заслання, "Зоря", 1896, № 9, стор. 145).
Шрейдерс К. А.- один із приятелів Шевченка, що вчився в Київському університеті, згодом став чиновником для особливих доручень при губернаторі в Н. Новгороді; у нього з 8 січня 1858 р. квартирував Шевченко, перебуваючи в Н. Новгороді.
На замовлення приятелів - К. А. Шрейдерса, А. К. Кадницького, М. А. Фре-ліха ЗО листопада 1857 р. Шевченко розпочав малювати їх груповий портрет: "Сегодня начал портреты в группе своих щедрых приятелей. Не знаю, будет ли толк из этой затеи, приятели неаккуратны в сеансах, обстоятельство важное при работе. Посмотрю, что дальше будет, и естли сеансы затянутся, то нарисую отдельно каждого карандашом и тем покончу мой щет с приятелями. Чего бы мне больно не хотелось, и тем более, что предполагаемый рисунок сепиею очень удачно сгруппировался. И мне бы хотелося достойно заплатить им свой долг" (див. т.V, стор. 126).
Задуманий груповий портрет Шевченко не закінчив (див. № 151).
10 січня 1858 р. Шевченко записав у щоденнику: "Нарисовал портрет Шрейдерса, и довольно удачно. Часть долга, значит, уплачена. Нужно еще нарисовать рейлиха и Кадинского, и тогда квиты" (див. т. V, стор. 137). Див. також портрети А. К. Кадницького (№ 21), М. А. Фреліха (№ 22) та примітки до них. Попередні місця збереження: власність К. А. Шрейдерса, П. Й. Морозова, О. П. Новицького, Бібліотека ім. Леніна в Москві, ІТШ, ГКШ.

ДМШ, інв. № г -300.

Умовні позначення
.html