інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Портрет поліцейськогоПапір, олівець (25 X 22). [Нижній Новгород].
[Н. p. 20.IX 1857].
На папері водяний знак: Whatman Turkey Mill 1857.
В Нижньому Новгороді, крім портретів П. А. Овсянникова, К. А. Шрейдерса, А. К. Кадницького, М. А. Фреліха, які репродукуються в цьому томі (див. № 14, 19, 21, 22), Шевченко виконав також не знайдені досі портрети В. В. Кишкіна, І. П. Граса, М. О. Брилкіна, Олейникова і О. Є. Бабкіна (див. коментарі № 137, 142, 144, 152, 153).
Можливо, на цьому портреті зображений нижегородський ісправник О. Є. Баб-кін, бо з нерозшуканих нижегородських портретів лише О. Є. Бабкін міг бути у військовому мундирі начальника повітової поліції (див. прим, до № 153).
В літературі був відомий під назвою: "Портрет чиновника" (Каталог музея украинских древностей В. В. Тарковского, Чернигов, 1900, т. II, стор. 191, № 408); "Невідомий урядник" (О. Новиц ький, Тарас Шевченко як маляр, Львів- Москва, 1914, табл. 13); "Портрет невідомого" (О. Б е с к и н, Шевченко как художник, "Искусство", М., 1939, № 2, стор. 12) та невірно датувався 1845- 1847 роками.
У списку Честахівського під № 65 зазначено: "Портретъ чиновного чоловіка поліцеядора зъ христомъ и мядалями".
Попередні місця збереження: ЧМТ - № 408, ЧІМ, ГКШ.

ДМШ, інв. № г -635.

Умовні позначення
.html