інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Свята родинаПапір, офорт, акватинта 22 X 16,5; 26,9 X 18,8; (42,5 Х32).
[Пб.]. [V-12.VII] 1858.
Під зображенням зліва офортним штрихом запис: съ эскиза Мурилъо гра- вир: Т. Шевченко 1858; посередині кирилицею:
Офорт виконаний за олійною картиною Мурільйо "Свята родина", що зберігається в Ермітажі (дерево, 24 X 18 см, інв. № 337).
В щоденнику З травня 1858 р. Шевченко записав: "В Эрмитаже встретился и познакомился с знаменитым гравером Иорданом. Он слышал о моем намерении заняться акватинтой и предложил мне свои услуги в этом новом для меня деле. Обрадованный его милым, искренним предложением, я обошел два раза все залы с целью выбрать картину для первой пробы избранного мною искусства. После внимательного обозрения остановился я на эскизе Мурильо "С вятое семейство" (див. т. V, стор. 176). Як цей запис, так і запис в щоденнику від 10 травня 1858 p. та дарчий напис Шевченка на одному з естампів: Афанасьї Алексеевни Лазаревской в знак глубокого уважения Т. Шевченко. 12 іюля 1858 года (ІЛ, ф. І, № 718) є підставою для уточнення дати виконання офорта.
Крім даного відтиска в ІЛ є ще примірник цього офорта (інв. № 37), на якому чорнилом рукою Шевченка зроблено напис: 16 іюля 1858 року. Ф. Й. Черненку на память Т. Шевченко и Честаховский тут були. На звороті цього примірника автограф поезії "Сон" ("На панщині пшеницю жала").
В ДМШ є також пробний відтиск дзеркально-оберненого зображення першого варіанта, на звороті якого рукою М. Я. Макарова чорнилом зроблено напис: Гравюра работы Т. Г. Шевченка, подаренная мне В. М. Лазаревскимъ на память после смерти Шевченка. 16 марта 1887 Николай Яковлевичъ Макаровъ (ДМШ, інв. №г -663). Попередні місця збереження описаного тут примірника: РМ, ГКШ.
1911 р. один із примірників офорта експонувався на шевченківській виставці в Москві (Каталог, № 10), на виставці художніх творів Шевченка в Києві (Каталог, № 84), 1929 р.- на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 17, № 7).

ДМШ, інв. № г -309.

Умовні позначення
.html