інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Притча про робітників на виноградникуПапір, офорт, акватинта 29 Х40; 36 Х44,5; (41 X 53). [Пб.]. [15.VII-7.ХІ] 1858.
Справа внизу на зображенні офортним штрихом напис: Rembrandt. 1637; зліва під зображенням - Грав. Т. Шевченко. 1858.
Офорт з олійної картини Рембрандта "Притча про робітників на винограднику".
Підготовчий малюнок сепією до цієї роботи див. № 31.
Дата встановлюється на підставі листа Шевченка до С. Т. Аксакова від 15 липня 1858 р., в якому він пише: "Сегодня принимаюсь за новую доску, которой хочу передать одно из произведений великого Рембрандта", а також на підставі напису Шевченка на офорті, подарованому Я. Кухаренку: Батькови кошовому Яцькови Кухаренку на пам'ять Т. Шевченко 1858 ноябрь 7 (ІЛ, ф. І, № 717).
За офорт "Притча про робітників на винограднику" та за офорт з картини І. І. Соколова "Приятелі" (див. № 38) Шевченко в 1859 р. був "назначенным в академики" ("Шевченко в документах і матеріалах", К., 1950, стор. 211, 212).
Крім даного відтиска, відомі ще примірники цього офорта з авторськими дарчими написами: Искреннему моему М. М. Лазаревскому. Т. Шевченко (БМШ, інв. № 94); На память. Т. Шевченко 1858Noября 8 (БМШ, інв. № 95); Василію Егоровичу Раеву Т. Шевченко 1858. Ноября 10 (КДМУМ, інв. № гр.-14); Кузьми Терентьевичу Солдатенкову Т. Шевченко 1858 ноября 10 (Державний музей образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна, інв. № 11870); Василію Матвеевичу Лазаревсъкому за термометр Т. Шевченко 1858 ноября (13) (ЦДАЛМ, Архів Лазаревських, фонд № 277).
В ДМШ зберігається ще вісім примірників цього офорта різних станів роботи; на деяких з них рукою Шевченка червоним олівцем написи без дат: Моїй любій княгинтз Александре Михайловнтэ Кулшиъ одъ старшого боярина Т. Шевченка на память (інв. № г - 661); Якову Матвеевичу Лазаревскому на украшение его Вятской юдоле приноситъ Т. Шевченко (інв. № г - 697); Марій Степановни Кжисе-вичъ на память Т. Шевченко (інв. № г - 886).
Один з примірників цього офорта Т. Шевченко переслав М. С. Щепкіну, про що й писав до нього 13.XI 1858 р.: "Посилаю тобі через художника Раєва один екземпляр моєї послідньої гравюри: не здивуй - яка вдалась. Чи не будеш ти часом у графа Алексея Сергеевича Уварова, або умисне побувай у його, та подякуй йому за мене: гравюра ся напечатана на його гроші, спасибі йому!" (див. т. VI, стор. 185).
В літературі відомий під назвами: "Притча о виноградном саде", "Притча о виноградаре и делателях", "Ростовщик с эрмитажной картины Рембрандта", "Лихвар", "О виноградаре и делателях", "Виноградари", "Сцена в купецькій конторі".
Попередні місця збереження описаного тут примірника: РМ, ГКШ.
1859 р. один з примірників офорта експонувався на виставці в Академії художеств під назвою: "Работники виноградаря, с картины Рембрандта" ("Указатель художественных произведений, выставленных в залах Императорской Академии художеств", СПБ, 1859, стор. 10, № 114); 1911 р.- на шевченківській виставці в Москві (Каталог, № 9) та на виставці художніх творів Т. Шевченка в Києві (Каталог, № 7), 1929 p.- на Виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 17, № 6); 1939 р.- на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 362).

ДМШ, інв. № г - 310.

Умовні позначення
.html