інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Борис Суханов-ПодколзінЕтюд. Тонований папір, італійський олівець, крейда (25,4 X 34,5). [Пб.]. [Н. Р. III 1859].
В спогадах про Шевченка Б. Суханов-Подколзін, розповідаючи про те, що йому доводилося неодноразово позувати для постаті козака, зображеного на малюнку "Русалки" (див. № 37), згадує: "Казак почему-то не удавался Тарасу Григорьевичу и смывался беспощадно... Для изображения казака мне случалось подолгу валяться на диване, свесивши руку и ногу, иногда в очень неудобной и даже мучительной позе" (Б. Суханов-Подколзин, Воспоминание о Т. Г. Шевченко его случайного ученика, "Киевская старина", 1885, кн. II, стор. 234).
Подібність зображеної на етюді особи до портрета Б. Суханова-Подколзіна, виконаного Шевченком 1858 р. (див. № 27), поза, в якій зображено голову порт-ретованої особи на етюді, художня манера виконання рисунка, характерна саме для цього періоду творчості Шевченка, а також однаковий папір, на якому нарисовано етюд голови та етюди русалок (див. № 107, 108, 109), є підставою для визначення портретованої особи та дати виконання рисунка.
1928 р. рисунок був придбаний в КІМШ і записаний до інвентарних книг під назвою "Погруддя хлопчика, що спить".
З 30-х pp. етюд увійшов в літературу як портрет В. І. Штернберга (див. "Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка, експонованої в Галереї", Харків, 1934, стор. 18; О. Б е с к и н, Шевченко как художник, "Искусство", М., 1939, № 2, стор. 5, 24, та ін.). Підставою для цього була згадка в повісті Шевченка "Художник" про те, що герой повісті намалював портрет сплячого Штернберга (див. т. IV, стор. 149), хоча особа, зображена на даному рисунку, не має портретної подібності з відомими портретами В. І. Штернберга (див. В. Судак, Портреты работы Т. Г. Шевченко, "Советская Украина", 1961, № 3, стор. 187-190). Попередні місця збереження: власність А. В. Прахова, М. А. Прахова, ВІМШ, ГКШ, ЦМШ.
1939 р. експонувався на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 107). ДМШ, інв. № г -835.

Умовні позначення
.html