інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Вечір в Альбано поблизу Рима (Ліс)Папір, офорт, акватинта 22,5 X 28,2; 27,3 Х30,7; (29,3 X 37,2). [Пб.]. [Н. п. 25.V] 1859.
Справа внизу на відтиску офортним штрихом напис: М'. Лебедевъ. 1836; зліва під зображенням - Грав. Т. Шевченко. 1859.
На звороті по нижньому краю рукою Шевченка червоним олівцем напис: Пану Андріевскому, а під ним чорним олівцем невідомою рукою напис: отъ Тараса Григорьев. Шевченка - 12 но[ября] /859 въ Киевй чрезъ г. Сошенка.
Офорт виконаний за одноймен ним пейзажем М. I. Лебедева не пізніше 25.V 1859 р., коли Шевченко одержав дозвіл на виїзд з Петербурга на Україну ("Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах", К., 1950, стор. 216).
Крім даного відтиска, в ДМШ зберігається ще п'ять примірників різних станів роботи. На одному з естампів під відтиском рукою Шевченка червоним олівцем написи: Маталіи Александра єни Хрущовой на память 8 іюня 1859 Т. Шевченко (інв. № г -384).
На примірнику, який зберігався в ЧМТ, в каталозі помилково визначений розмір (21,8 X 18,2); цю помилку повторено в багатьох пізніших виданнях.
В літературі відомий під назвами: "Лісний пейзаж" ("Киевская старина", К., 1888, кн. VI, стор. 84), "Ліс" (Д. Ровинский, Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв., СПБ, 1895, т. II, стор. 1176, № 19); "В лісі" (Каталог виставки художніх творів Шевченка в Києві, К., 1911, стор. 16); "Гай" (О. Н о-в и ц ь к и й, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, стор. 79).
Попередні місця збереження описаного тут примірника: ІТШ, ЦМШ.
1860 р. один із примірників цього офорта експонувався на виставці в Академії художеств (див. А. А. Благовещенский, Шевченко в Петербурге, "Исторический вестник", 1896 г., т. 64, стор. 899; "Указатель художественных произведений, выставленных в залах имп. Академии художеств", СПБ, 1860, стор. 22, №32), 1911 р.- на виставці художніх творів Шевченка в Києві (Каталог, № 77), 1929 р.- на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 18, № 2), 1939 р.- на Республіканській ювілейній шевченківській виставці (Каталог, № 374).

ДМШ, інв. № г -888.

Умовні позначення
.html