інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Мангишлацький садПапір, офорт, акватинта 15,6 X 22,2; 18,4 X 23; (21,3 X 25,5). [Пб.]. [Н. "п. 24.1Х] 1859.
Зліва внизу на зображенні офортним штрихом напис: Т. Шевченко. 1859. На звороті олівцем напис: Т. Г. Шевченко. Верба. Офорт.
Офорт з однойменного малюнка сепією 1851-1852 pp. (див. т. IX, № 27 та примітку до нього).
Дата уточнюється на підставі дарчого напису на одному з естампів: Naтaлъu Александровни Хрущовой 1859 24 сентября Т. Шевченко (ДМШ, інв. № г - 383).
Крім даного відтиска в ДМШ зберігається ще три примірники цього ж офорта різних станів роботи.
В літературі відомий під назвами: "Верба" (Д. Ровинский, Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв., СПБ, 1895, т. II, стор. 1176, № 18); "Верба серед скель над струмком" (Каталог предметов малорусской старины и редкостей коллекции В. В. Тарновского, Вып. I, К., 1893, стор. 12), "Верби над водою" ("Республіканська ювілейна шевченківська виставка", Каталог-путівник, К., 1941, стор. 69, № 373), "Мангишлацький пейзаж" (С. Раєвський, До питання атрибуції і датування деяких сепій Т. Г. Шевченка, "Образотворче мистецтво", К., 1941, № 4, стор. ЗО).
У Д. Ровінського помилково зазначено, що на офорті справа зображено сидячу постать ("Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв.", СПБ, т. II, стор. 1176, № 18).
Попередні місця збереження описаного тут примірника: Державний музей образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна в Москві, ГКШ.
1860 р. один з відбитків експонувався в Академії художеств (див. А. А. Б л а-говещенский, Шевченко в Петербурге, "Исторический вестник", 1896, т. 64, стор. 799; "Указатель художественных произведений, выставленных в залах императорской Академии художеств", СПБ, 1860, стор. 27, № 30), 1929 р.- на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 18, № 9), 1939 р.- на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 373).

ДМШ, інв. № г -798.

Умовні позначення
.html