інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Сама собі в своїй господіПапір, офорт, акватинта 18,5 X 25,5; 21,8 Х28; (31 X 43,7). [Пб.]. [Н. п. 11.Х1] 1859.
На офорті зліва внизу вигравірувана дата і підпис автора: 1859\\Т. Шевченко.
В ДМШ зберігається ще один примірник офорта з авторським дарчим написом червоним олівцем: Федору Федоровичу Львову \\ на память Т. Шевченко II 1860 II 14 марта (інв. № г - 866).
Такі ж два примірники цього офорта зберігаються в фондах Державного літературного музею в Москві - один з власноручним написом Шевченка: Сама соби въ своїй господи (інв. №10522\8 ); другий - з його ж написом олівцем: Сама собі въ своїй господи, під яким зроблено дарчий напис: Шановному Василеви Лазаревскому || на память Тарасъ Шевченко II 1859 року 11 Nоября (інв. № 4457).
Дату уточнено на підставі цього дарчого напису та листа Шевченка до В. М. Лазаревського від 11 листопада 1859 року: "Шлю вам дві "Блудниці", обидві недороблені" (див. т. VI, стор. 199).
Один примірник цього ж офорта, що зберігається в фондах графіки Державного музею образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна в Москві, має власноручний напис Шевченка червоним олівцем: Она въ домашнем быту (інв. № 11873).
В цьому ж музеї є два літографські відбитки з офортної дошки: один із збірки Ровінського (архів, № 35676), другий - із збірки Басніна (архів, № 17828).
Малюнок сепією та ескіз до цього офорта див. № ЗО, 101.
В літературі відомий під назвами: "Сама собі господиня в хаті" (В. Г[орленко], "Киевская старина", 1888, кн. VI, стор. 84), "Спящая женщина" (Д. Р о в и н-с к и й, Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв., СПБ, 1895, т. II, стор. 1177, № 22), "Сама собі господиня" ("Каталог шевченківської виставки в Москві", М., 1911, стор. 5, № 11), "Блудниця" ("Каталог малярської творчості Т. Г. Шевченка, експонованої в Галереї", X., 1934, стор. 33), "Дремлющая женщина" (О. Б е с к и н, Т. Г. Шевченко как художник, "Искусство", М., 1939, № 2, стор. 49).
Попередні місця збереження описаного примірника: РМ, ВІМШ, ІТШ, ГКШ.
1911 р. один з примірників цього офорта експонувався на шевченківській виставці в Москві (Каталог, № 11), 1939 р.- на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 358).

ДМШ, інв. № г -369.

Умовні позначення
.html