інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
АвтопортретПолотно, олія (44,4 X 35,5). [Пб.]. [1859].
Автопортрет описано за відомостями, поданими колишнім його власником С. Неклюдовим: "Получил я его в подарок от В. У. Быковского, который, в свою очередь, получил этот портрет от И. Дзюбина, удостоверившего его подлинность следующими строками:
"Портрет Шевченко, написаный им самим в 1859 году, подарен мне покойным Тарасом Григорьевичем, в память многолетней искренней между нами приязни. О взаимных наших близких отношениях можно читать в составленных Шевченко Записках, напечатанных в журнале "Основа", 1861-го, если не ошибаюсь, года. И. Дзюбин". Размеры подлинного портрета 10 X 8 вершков. Портрет писан масляными красками и прекрасно сохранился. Копию с этого портрета исполнил художник Жебровский" ("Русская старина", 1891, кн. V, стор. 447). Гравюра I. I. Матюшина з цієї копії Жебровського була репродукована в додатку до червневої книги журналу "Русская старина" за 1891 р. (обкладинка).
Сучасне місцезнаходження автопортрета не встановлено.
Репродукується за копією роботи К. Д. Флавицького (ДМШ, № ж - 182), помилково ототожнюваною з автопортретом Т. Г. Шевченка (В. О. Щ а в и н-с ь к и й, Шевченко як маляр, "Україна", К., 1925, кн. 1-2, стор. 120; О. Н о в и-ц ь к и й, До портрета Шевченка, опублікованого В. О. Щавинським, там же, стор. 140-141).
49-50. Плани та фасади хати. Архітектурні проекти. [Пб.]. [II-25.VIII 1860].
Відомо 2 фасади (див. № 49, 50), п'ять схематичних планів хати (див. № 113, 114, 115, 116, 117) та один - комори (див. № 118).
Першими варіантами є проекти № 113, 114.
Другий варіант проекту - плану хати з круглим скляним ґанком (див. № 115) Шевченко надіслав В. Г. Шевченку разом з листом від 18.11 1860 p.: "Посилаю тобі нашвидку зроблений план хати. Поміркуй і роби, як сам добре знаєш. Мені тілько треба, щоб робоча була дубова, та круглий ґанок скляний на Дніпро" (див. т. VI, стор. 206).
Відомий ще один варіант плану хати з скляним ґанком (див. два малюнки фасадів до нього - № 49 і 50). Останній варіант (див. № 117) був надісланий В. Г. Шевченку разом з листом від 25. VIII 1860 p.: "Посилаю тобі план хати. Коли ти найдеш не так, то поправ і пришли мені..." (див. т. VI, стор. 217). На звороті цього плану - схематичний начерк комори (див. № 118).
Задум не був здійснений через смерть Шевченка, а також через навмисне зволікання продажу землі з боку поміщиків, які не хотіли мати Шевченка своїм сусідом.
Після смерті Шевченка ці проекти були куплені Честахівським.
За свідченням Карачевської, один план фасаду та два схематичні плани хати експонувались у 1929 р. на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 27, № 10-12). В каталозі ювілейної шевченківської виставки в Києві також зареєстровані два проекти фасадів хати та один план хати (К., 1941, стор. 65, № 346-348). Але через неточність вказаних в каталозі розмірів, що не відповідають оригіналам, виявити, який саме малюнок експонувався на виставці, неможливо.

Умовні позначення
.html