інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
ВірсавіяПапір, офорт, акватинта (36,2X27,1). [Пб.]. [Н. п. 30.V] 1860. Справа внизу на зображенні рукою Шевченка вигравірувано підпис і дату, відсутні на оригіналі Брюллова: Карлъ Брюлловъ. 1831. Зліва під зображенням його ж рукою вигравірувано: Грав. Т. Шевченко. 1860. Описано та репродуковано за найбільш досконалим відтиском, але з дефектним полем. Цілі примірники мають розмір дошки і аркуша: 42,2 X 33,4; (55,7 X 43,7) (ДМШ, інв. № 672). Офорт виконано за фотографією з твору К. Брюллова, подарованою Шевченкові власником картини московським колекціонером К. Т. Солдатьонковим у Москві в 1859 р., про що свідчить запис у списку Честахівського за № 8. Оригінал картини тепер належить ДТГ. Підставою до уточнення дати є свідчення К. Лазаревської про те, що в родині Федора Лазаревського зберігався примірник цього офорта з дарчим авторським написом: На спомін Федору Лазаревскому. Т. Шевченко. 30 травня 1860 р. ("Україна", К., 1929, кн. 4, стор. 48).
В ДМШ також зберігається естамп з авторським дарчим написом пізнішого часу: Петру Карловичу Барону Клоту || искренне уважающій Т. Шевченко \\ 1860 года II сентября 4 (ДМШ, інв. № г - 312). Тоді ж зроблено дарчий напис і на офорті, що належав проф. В. О. Десницькому в Ленінграді: Александру Павловичу Брюллову. Т. Шевченко. 1860 года. 4 сентября.
За свідченням О. П. Новицького, існував примірник цього ж офорта більш раннього стану без авторського підпису і дати (О. Новицький, Тарас Шевченко як маляр, Львів-Москва, 1914, стр. 80, № 627).
В музеї образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна в Москві зберігається літографський відтиск з офортної дошки з написом: "Дозволено цензурою. Літографія А. П. Червякова" (архів Д. Ровінського № 35675).
В літературі зустрічається неточне датування 1858-1860 pp. (С. Є. Р а є в-с ь к и й, Життя і творчість художника Тараса Шевченка, X., 1939, стор. 112) та під назвами "Сусана" (список Честахівського, № 9), "Вирсавия в купальне" ("Малюнки Т. Шевченка", вип. І, Пб., 1911, табл. 6).
Попередні місця збереження описаного тут естампа: ЦМШ, КДМУМ.
1860 р. один з примірників цього офорта експонувався на річній виставці в Академії художеств (№ 28). В справах надходження експонатів на цю виставку зазначено, що офорт "Вірсавія" поданий Шевченком на звання академіка (ЦДІАЛ, ф. 789, оп. З, од. зб. 84, арк. 12, № 71), 1909-1910 pp. - на виставці малюнків і естампів в Академії художеств, 1911 р. - на шевченківській виставці в Москві (Каталог, № 12) та на виставці художніх творів Шевченка в Києві (Каталог, № 81), 1929 р.- на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 18, № 12), 1939 р.- на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 361).

ДМШ, інв. № г -884.

Умовні позначення
.html