інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Портрет Ликери ПолусмаковоїТонований папір, італійський олівець (34 X 23,3). [Пб.]. [Літо 1860]. На звороті малюнка вгорі чорнилом рукою Б. Мікешина напис: Симъ свидетельствую, что этотъ рисунокъ рисованъ поэтомъ Шевченкомъ и подаренъ моему отцу Академику М. Микешину въ бытность его въ Академии художествъ вместе съ Шевченко. 17 сентября 1900 г. С.-Петербург. Б. Микешин.
Портрет датується часом знайомства Шевченка з Ликерою. Це знайомство відбулося влітку 1860 р. на дачі Н. М. Забіли-Білозерської в Стрєльні під Петербургом, де Карташевські залишили Ликеру на час свого від'їзду за кордон. Про це пише дочка Н. М. Забіли-Білозерської -Н. М. Кибальчич: "Родные мои летом [1860] жили на даче в Стрельне с Лукерьей" (Н. М. Кибальчич, Воспоминание о Шевченко, "Киевская старина", 1890, кн. II, стор. 177). З листа Шевченка до Н. М. Забіли-Білозерської від 18 вересня 1860 р. видно, що дружні відносини між Шевченком і Ликерою на той час уже порвалися (див. т. VI, стор. 219).
Напис на звороті портрета підтверджує, що це є той самий малюнок, про який писав М. Й. Мікешин у своїх спогадах. "Он [Шевченко]... хотел изорвать очень мило набросанный им портрет своей неверной "любы"; но я портрет этот у него отнял и храню его доселе" ("Кобзарь з додатком споминок про Шевченка Костомарова и Микешина", Прага, 1876, стор. XXII).
1930 р. експонувався на шевченківській виставці в Харкові.
Попередні місця збереження: власність М. Й. Мікешина, Б. М. Мікешина, С. С. Боткіна, РМ, ІТШ, ГКШ.

ДМШ, інв. № г -299.

Умовні позначення
.html