інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Хворому Суворову передають орден від Людовіка XVIIIІлюстрація до стор. 305--306.
В рукописному відділі ІЛ АН УРСР зберігається записка М. Полевого з поясненням того, що саме і як мусить бути зображено на цій ілюстрації: "Суворов и Растопчин. Суворов, больной, в халате, сидит в больших креслах, обкладен подушками. Подле него молодая женщина и еще кто-нибудь. Растопчин (в генеральском мундире, невысокого роста, плотный, плешивый) держит в руке письмо Людовика XVII 1-го, которое он прочитал Суворову вслух. Суворов горестно смотрит на орден, присланный Людовиком, держа крест орденский в руках, голова его наклонилась. Ноги его протянуты, во всем видно что называется abandonement1. Он как будто говорит: все суета!" (ІЛ АН УРСР, ф. 1, № 501).
На звороті цього аркуша розписка Петра Бека про одержання ним грошей від Шевченка, датована 4 вересня 1842 р.
Гравюра (8, 5X6, 3) з оригіналу Шевченка вміщена на стор. 306 видання.
На гравюрі зліва внизу підпис художника: Т: Ш:.

Умовні позначення
.html