інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Смерть Богдана ХмельницькогоПапір, туш, пензель, перо (30,8x45,1). [Пб.]. [1836—1837].
На звороті олівцем рукою Дениса Залєського, сина Богдана Залєського, напис: бтіегб Hetmana Bohdana Chmlelnicklego przez Tarasa Szewczenka. W tomie4ym pism Bohdana Zaleskiego, strona 104, znajdujesi§ wzmianka okreSliona przez autora otymobrazle: „§. p. Konstanty Swidzinski na kilka dni przed skonem przyslaf mi takoz mity upominek po Szewczence: oryginalna akwarelle Smiercl Bohdana Chmiel-nicklego і szkic ofowkiem godow Kozackich" l .
На малюнку зображено момент передачі вмираючим Богданом Хмельницьким гетьманської булави своєму синові Юрію. Зміст і деталі малюнка відповідають опису цієї події у відомій на той час Шевченкові історичній літературі і народній думі про смерть Хмельницького.
Датується на підставі порівняння з малюнками Шевченка доакадемічного періоду на теми з історії стародавнього світу. Див. близькі до цього малюнка змістом і деталями, але іншої композиції ескізи № 277, 278 і 279.
Малюнок, офорт та ескізи на теми громадсько-політичної діяльності Б. Хмельницького (№ 91, 94, 277, 278, 279, 299) та три начерки («Богдан Хмельницький у кримського хана» і дві постаті Богдана Хмельницького) вміщені в т. X цього видання.
Попередні місця збереження: власність К. Свідзінського, Богдана Залєського, Д. Залєського, збірка Оссолінських у Львові, Львівський філіал Бібліотеки АН УРСР, ЦМШ.
1939 р. експонувався на Республіканській ювілейній шевченківській виставці в Києві (Каталог, № 86).

ДМШ, інв. № г — 903

Умовні позначення
.html