інформаційні матеріали
поезія
пісні
художні твори

Тарас Шевченко - художник
Портрет Пантелеймона Олександровича КулішаПолотно, олія (40, ЗХ32,2). [V 1843 - 1 18471.
Зліва внизу олійною фарбою підпис автора: Т. Шевченко.
Цей портрет знаходився серед малюнків, значна частина яких 1847 p., під час арешту Шевченка, потрапила до III відділу і була повернена художнику після заслання, про що свідчить його розписка від 29. 1 1859 р. (див. т. VI цього видання, стор. 243).
В описі проданих на аукціоні 7 травня 1861 р. картин та малюнків Шевченка, складеному М. М. Лазаревським, позначено, що "портрет Кулиша (масл. крас. ) не окончен... ", куплений Марковичем за 5 крб. (ІЛ АН УРСР, відділ рукописів, інв. № 1540).
До "Каталога музея украинских древностей В. В. Тарновского" портрет був внесений під назвою: "Голова молодого человека, - по-видимому, Кулиша в молодости".
В. В. Тарновський придбав його у Білозерської, про що згадує В. П. Горленко в листі до О. М. Лазаревського 4 жовтня 1887 р.: "Из новых его приобретений укажу еще на последний, неоконченный труд Шевченко, подаренный ему Макаровым... и купленный у Белозерской подмалевок удивительного портрета молодого Кулиша, того же Шевченка" (Д. I о ф а н о в, Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка, К., 1957, стор. 131).
Датується часом зустрічей Шевченка з Кулішем від червня 1843 до січня 1847 р.
Попередні місця збереження: власність О. В. Марковича, Білозерської, ЧМТ- № 428, ЧІМ, ГКШ.
1929 р. був експонований на виставці творів Т. Шевченка в Чернігові (Каталог, стор. 24, № 9).

ДМШ, інв. № ж - 90.

Умовні позначення
.html