[СОТНИК]

 

У Óглаві... Чи по знаку

Кому цей Оглав білохатий?

Троха лиш! Треба розказати,

Щоб з жалю не зробить сміхý.

Од Бориспóля недалеко,

А буде так, як Бориспóль,

І досі ще стоїть любенько

Рядок на вигоні тополь,

Неначе з Оглава дівчата

Ватагу вийшли виглядати.

Та й стали. Буде вже давно

Отут, бувало, із-за тину

Вилась квасоля по тичині,

І з оболонками вікно

В садочок літом одчинялось,

І хата, бачите, була

За тином, сотникова хата.

А сотник був собі багатий,

То в його, знаєте, росло

На Божій харчі за дитину

Чиєсь байстря. А може, й так

Узяв собі старий козак

Чию сирітку за дитину

Та й доглядає в затишку,

Як квіточку, чужу дочку.

А сина (сотник був жонатий,

Та жінка вмерла), сина дав

У бурсу в Київ обучатись,

А сам Настусю піджидав,

Таки годованку, щоб з нею

Собі зробитися ріднею.

Не сина з нею поєднать,

А забандюрилось старому

Самому в дурнях побувать.

А щоб не знать було нікому,

То ще й не радився ні з ким.

А тілько сам собі гадає...

А жіночки... лихий їх знає!

Уже сміялися над ним!

Вони цю страву носом чують.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сидить сотник на причілку

Та думку гадає,

А Настуся по садочку

Пташкою літає.

То посидить коло його,

Руку поцілує,

То ýсами страшенними

Сивими пустує, —

Ну, звичайне, як дитина

Пестує старого.

А старому не до того,

Іншого якогось,

Гріховного пестування

Старе тіло просить!..

І пальцями старий сотник

Настусині коси,

Мов дві гадини великі,

Докупи сплітає,

То розплете та круг шиї

Тричі обмотає!..

А вона, моя голубка,

Нічого не знає.

Мов кошеня на припічку

З старим котом грає...

С [о т н и к]

Та одчепись, божевільна.

Дивись лишень, коси,

Мов русалка, розтріпала...

А чому ти й досі

Ніколи не вплетеш кісники

Оті, що тітка привезла?..

Н с т у с я]

Якби пустили на музики,

То я б кісники заплела,

Наділа б жовті черевики,

Червону б юпку одягла,

Заквітчала б барвінком коси...

С [о т н и к]

Стривай, стривай, простоволоса!

Дурненька, де б же ти взяла

Того барвінку заквітчатись?

Н [а с т у с я]

А коло тину! Там такий

Поріс зелений, та хрещатий,

Та синій! Синій-голубий

Зацвів...

С [о т н и к]

Не будеш дівувати.

Н [а с т у с я]

А що ж, умру хіба?

С [о т н и к]

Ба ні,

А снилось восени мені,

Тойді, як щепи ми щепили...

Як приймуться... мені приснилось,

Як приймуться, то восени

Ти вийдеш заміж.

Н [а с т у с я]

Схаменись!!

І щепи ваші поламаю...

С [о т н и к]

І як барвінок зацвіте...

Н [а с т у с я]

То я й барвінок позриваю.

С [о т н и к]

А од весілля не втечеш!

Н [а с т у с я]

Ба ні, втечу, та ще й заплачу.

(Плаче.)

 

С [о т н и к]

Дурна ти, Насте, як я бачу,

І посміяться не даси...

Хіба не бачиш, я жартую.

Піди лиш скрипку принеси

Та з лиха гарно потанцюєш,

А я заграю...

Н с т у с я]

Добре, тату.

(І веселенька шасть у хату.)

С т н и к]

Ні, трохи треба підождать.

Воно б то так! Та от що, брате:

Літá не ждуть! літá летять,

А думка проклята марою

До серця так і приросла...

А ти вже й скрипку принесла?

Яку ж ми вчистимо з тобою?

Н [а с т у с я]

Е, ні, стривайте, цур не грать.

А то не буду й танцювать,

Поки барвінку не нарву

Та не заквітчаюсь. Я зáраз!

 

Іде недалечко, рве барвінок, квітчається

і співає. А сотник налагожує скрипку.

С [о т н и к]

Отже одна вже й увірвалась.

Стривай, і другу увірву...

Н с т у с я]

(вертається заквітчана, співаючи)

«Якби мені крила, крила

Соколинії,

Полетіла б я за милим,

За дружиною.

Полетіла б у діброву,

У зелений гай,

Полетіла б, чорноброва,

За тихий Дунай».

 

Тим часом, як вона співає, у садочок входить молодий хлопець в

солом'яному  брилі,  в  короткому  синьому  жупанку,  в  зелених

шароварах, з торбиною за плечима і з нагаєм.

Петро

З тим днем, що сьогодня! Боже, помагай!

Н [а с т у с я]

Тату! тату! Петро! Петро! Із Києва прийшов!

С [о т н и к]

А, видом видати, слихом слихати. Чи по волі, чи по неволі?

П [е т р о]

По волі, тату, та ще й богословом...

С [о т н и к]

Ов!

Н [а с т у с я]

Богословом?! Аж страшно!

С [о т н и к]

Дурна,  чого  ти   боїшся!   (Підходить   до  сина, хре­стить  його   і  цілує.}   Боже   тебе   благослови,   моя дитино! Настусю! Поведи його в покої та нагодуй, бо він ще, може, й не обідав.

П [е т р о]

Та таки й так. (Іде в світлицю з Настусею.)

С [о т н и к]

(сам)

І даровав же мені Бог

Таке дитя, такого сина!

І богослов уже. Причина,

Причина мудрая. (Задумується.) Чого?

Чого я думаю? У пóпи,

А як не схоче, то на Січ.

І там не згине вражий хлопець.

Іти лиш в хату... От ще річ:

Заставить треба богослова,

Щоб дома байдиків не бив,

Щоб він, гуляючи, навчив

Настусю заповідь, щоб знову

Не довелось дякá наймать,

Як для покойної. А знаю,

Без цього вже не повінчає

Отець Хома... Піти сказать,

А то забуду...

(Іде в хату.)

Жить би, жить, хвалити Бога,

Кохатися в дітях,

Так же ні, самому треба

Себе одурити,

Оженитися старому

На такій дитині!

Схаменися, не женися,

І вона загине,

І сам сивим посмішищем

Будеш в своїй хаті,

Будеш сам оте весілля

Повік проклинати,

Будеш плакать, і нікому

Ті сльози старечі

Буде втерти, не женися!

І гич не до речі!

Дивися: рай кругом тебе

І діти, як квіти,

За що ж ти їх, молоденькі,

Думаєш убити?

Ні, старий мій чепуриться,

Аж бридко дивиться!

А Настуся з богословом

Заповіді вчиться.

Он дивіться: у садочок

Вийшли погуляти.

Удвох собі похожають,

Мов ті голуб'ята.

А старого нема дома,

То їм своя воля

Награтися. Дивітеся:

Там, коло тополі,

Стали собі та й дивляться

Одно на другого.

Отак ангели святії

Дивляться на Бога,

Як вони одно на друге.

І Петрусь питає:

 

П [е т р о]

Чом же ти оце, Настусю,

Справді не читаєш?

Н[астуся]

А хіба я школяр, чи що? Не хочу, та й годі.

П [е т р о]

Хоч   одну   невеличку   заповідь   сьогодні   вивчи,   хоть п'яту.

Н[астуся]

І п'ятої, і шостої, ніякої не хочу.

П [е т р о]

То піп і не вінчатиме ніколи, як не вмітимеш!

Н[астуся]

Байдуже, нехай собі не вінчає.

П [е т р о]

А зо мною?

Н[астуся]

І з тобою нехай собі... Е, ні, нехай повінчає!..

П [е т р о]

Та читай же, а то...

Н [а с т у с я]

А то що ти зробиш?

П [е т р о]

Поцілую, ось побачиш!

Н [а с т у с я]

Хоч як хочеш цілуй собі, а я таки не читатиму!

П [е т р о]

(цілує її і промов [ляє])

Оце тобі раз! Оце тобі два!

А сотник виглядає з-за тину і входить в хату, не давши  знаку.

Н [а с т у с я]

(пручається)

Годі-бо вже, годі! Незабаром батько прийде, треба справді читать.

П [е т р о]

А! тепер і читать!

Сотник

(виходить з хати)

Діти, годі вже вам учиться. Чи не час обідать?

П [е т р о] і Н [а с т у с я] мовчки ідуть у хату.

С [о т н и к]

    (сам)

Навчилась, нічого сказать!

Оце дитина! Ні, Настусю,

Я коло тебе захожуся

Тепер, лебедонько, не так!

Поки сто раз не поцілує,

Й читать не хоче! А бурсак!

Собачий сину, знаєш смак.

Ось я тебе попомуштрую

Не так, як в бурсі!.. Помелом!

Щоб духу в хаті не було!

Великий світ наш, не загинеш!

Дивися, пся його личина!

Оце-то так, що богослов!

У батька краде! Добре, свату!

Які-то стали люде злі!..

А що-то діється у хаті?

Там знову, знать, мої малі

Читають... Треба розігнати.

 

Отакі батьки на світі,

Нащо вони дітям?

На наругу перед Богом.

А шануйте, чтіте,

Поважайте його, діти,

Бо то батько сивий!

Батько мудрий! Добре отим

Сиротам щасливим,

Що не мають отих батьків,

То й не согрішають.

Настуся

(вибігає заплакана з хати)

Не дає і пообідать,

В Київ проганяє.

А Боже мій милостивий,

Що мені робити?

Помандрую! (Дивиться в хату.) Замірився!

Ух! Який сердитий!

Та не вдарить... А я таки

У Київ з Петрусем

Помандрую, хоч що хочеш!

Я не побоюся,

Серед ночі помандрую.

А відьма злякає?!

Ні, не зляка. (Загляда знову.)

Сердешненький!

Книжечки складає

У торбину і бриль бере,

Прощай, моє любе,

Моє серце!.. Увечері?..

За царину?.. Буду!

Ранше буду! Ось на, лови!

(Кидає через тин цвіток.)

Чуєш! Дожидайся ж!

Виходить с[отник]. Настуся співає.

 

«Не ходи, не нуди, не залицяйся,

Не сватай, не піду, не сподівайся».

С [о т н и к]

А їй байдуже! мов не знає!

Неначе та сорока, скаче.

Настусю! Чом же ти не плачеш?

Аджеж Петруся вже немає.

 

Н [а с т у с я]

Дивітеся, яка печаль!

То й плачте, коли жаль...

С [о т н и к]

Мені байдуже.

Н [а с т у с я]

А мені

Ще байдужіше, він не мій.

А я вже заповіді знаю

Усі до одної!

С [о т н и к]

Усі?

Н [а с т у с я]

Нехай хоч зараз сповідає

Отець Хома ваш голосний!

С [о т н и к]

А повінчаємось в неділю?

Н [а с т у с я]

Авжеж! Так ми ще не говіли;

Як одговіємось — тойді.

С [о т н и к]

(цілує її)

Моя голубко сизокрила!

Моя ти ягідко!..

(Танцює і пригово[рює].)

«У горох

Вчотирьох

Уночі ходила.

Уночі

Ходячи,

Намисто згубила».

Н [а с т у с я]

Та годі вам уже з тим намистом. Ішли б швидше

до отця Хоми та порадилися, от що!

С [о т н и к]

Правда, правда, моя квіточко! Побіжу ж я швиденько, а

ти тут, моя любко, погуляй собі тихенько та за-

­квітчайся. Та не жди мене, бо бути має, що я остануся і

на вечерню.

(Цілує її і йде).

Н [а с т у с я]

Добре, добре, не ждатиму.

 

Не ждатиму, не ждатиму,

У свитину вдягатимусь,

У намисто уберуся,

Доганятиму Петруся.

 

Обнімемось, поцілуємось, поберемося за рученьки та й

підем удвох собі аж у Київ. Треба заквітчаться, —

може, в останній раз, бо він казав, що у Броварях і

повінчаємося.

(Квітчається і співає).

«Ой піду я не берегом-лугом,

Зострінуся з несуженим другом.

Здоров, здоров, несужений друже!

Любилися ми з тобою дуже.

Любилися, та не побралися,

Тілько жалю серцю набралися».

 

Оце нагадала яку! Цур їй, яка погана! Побіжу лиш

швидше. Оставайтеся здорові, мої високії тополі і

хрещатий мій барвіночку.

(Виходить.)

 

Іде додому уночі

П'яненький сотник, а йдучи

Собі веселий розмовляє:

Нехай і наших люде знають!

Нехай і сивий, і горбатий,

А ми!.. хе! хе! а ми жонаті!

А ми!.. — Насилу вліз у хату

Та й ліг собі тихенько спати,

Щоб Настю, бачте, не збудить

Та сорома не наробить.

Уже й «Достойно» оддзвонили,

Уже додому люде йдуть

Не йде Настусенька, не чуть!

Насилу сотника збудили

Та розказали: так і так!

Перехрестився неборак,

Коня найкращого сідлає

 

 

І скаче в Київ. В Броварях

Уже повінчана гуляє

Його Настуся молода!

Вернувся сотник мій додому,

Три дні, три ночі не вставав,

Нікому й слова не сказав

І не пожалувавсь нікому.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Турбується, заробляє,

А того не знає,

Що на старість одуріє

І все занехаїть.

Отак тепер і з сотником

З дурним моїм сталось,

Розігнав дітей по світу,

А добро осталось,

Немає з ким поділити.

Довелось самóму

Розкидати, розточити,

І добра нікому

Не зробити ні на шеляг,

І притчею стати

Добрим людям, і óхати

У холодній хаті

Під кожýхом, і нíкому

Хату затопити

І вимести... по смітнику

Ходити, нудити,

Поки пугач над стріхою

В вікно не завиє,

А наймичка холодного

Трупа не накриє

Кожушиною старою,

А ключ од комори

Із-за пояса украде...

 

Отаке-то горе

Із сотником оце сталось.

Не минуло году,

Як Настусеньки не стало,

А вже на городі

Не осталося нічого,

Свині та телята

Уже бродять... А барвінок!

Барвінок хрещатий!

Притоптаний, коло тину

Засихає, в'яне!

А сам сотник у кожýсі,

Одутлий, поганий,

Коло клуні похожає.

І стоги не вкриті,

І покої не мазані,

І сволок не митий,

І челяді нема дома,

Й худоби немає,

А наймичка задрипана,

Та й та помикає

Старим паном... Так і треба:

Не розганяй діток,

Сивий дурню! Недовго жив

На свій заробіток

П'яний сотник. Ще минуло

Літо коло світа,

А восени на улиці

Сотника убито!

А може, вмер неборака,

Од шинкарки йдучи?

Байдуже кому питати.

Забрали й онучі

Добрі люди, а самого

Гарно поховали

У леваді. І хрестика

Над ним не вкопали.

Аж жаль його. Був багатий,

І рідня, і діти

Єсть у його, а нікому

Хрест постановити.

Умер сотник, і покої

Згнили, повалялись,

Все пропало, погинуло,

Тілько і остались,

Що тополі на вигоні

Стоять, мов дівчата

Вийшли з Óглава ватагу

З поля виглядати.