ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО
В КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 

1860 – 2003

 

 

АВТОРИ: Л.М.Задорожна,
Г.Ф.Семенюк,
С.К.Росовецький,
Я.В.Вільна,
С.В.Задорожна,
В.І.Гнатенко

 

Колективна монографія "Шевченкознавство в Київському національному університеті (1860 – 2003)" присвячена проблемі рецепції творчості Тараса Шевченка. Це перша спроба наукового коментаря шевченкознавчих праць, здійснена викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка до 190-річчя з дня народження поета.

Пропонована праця структурована таким чином, аби прислужитись не лише найширшим колам шанувальників Шевченка, а й дослідникам-шевченкознавцям.

 

 

Передмова

 

Шевченкознавство у Київському університеті (1861–1930)

 

Шевченкознавство у Київському університеті (1931–1940)

 

Шевченкознавство у Київському університеті у 50-ті рр. ХХ ст.

 

Університетське шевченкознавство у 60-ті рр. ХХ ст.

 

Шевченкознавство у Київському національному університеті (1970–1980)

 

Шевченкознавство у Київському національному університеті (1981–2003)

 

ВИСНОВКИ

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ШЕВЧЕНКОЗНАВЧИХ ПРАЦЬ 1860–2003

 

 

Рецензенти: М.П.Ткачук, д-р філол. наук, професор

Л.П.Гнатюк, канд..філол..наук, доцент

 

 

Відповідальний редактор Л.М.Задорожна

 

Відповідальні за випуск С.В.Задорожна, О.В.Боронь

 

Затверджено до друку вченою радою Інституту філології 16 лютого 2004 року протокол №6